Neden Beşel Gıda

            “Çalışan dönüşümü ve çalışkanlığımız en büyük avantajımızdır” sloganı kapsamında şirketimizin büyümesi çalışanlarımızın gelişimiyle doğru orantılıdır. Kişisel gelişim bilgi, yetenek ve tecrübenin arttırılmasına bağlı olmakla beraber şirketimizi daha ileriye götürecek genel tutum ve davranışlar ile harmanlıyoruz.

             Beşel Endüstriyel Gıda, tüm tedarikçi ve/veya paydaşlarımızın faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını sağlarız. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konuda ki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.